Posted on

Zero Waste: co to je a jak na to?

Zero waste - co to je a jak na to?

Život bez odpadů a plýtvání. Anglický termín Zero Waste se do češtiny překládá jako „bez odpadu.“ Shrnuje to podstatné, o co tomuto fenoménu skutečně jde: omezení odpadu a zbytečného plýtvání, v širším smyslu pak o udržitelný životní styl jako takový.

Cílem lidí, kteří se snaží o život bez odpadů je využít dostupné zdroje (věci denní spotřeby, jídlo, oblečení) na maximum, co nejvíce z nich vytěžit, než budou určeny k vyhození. A přitom snížit svou produkci odpadů a využívání neobnovitelných zdrojů, na co nejnižší možnou míru.
Často se hovoří o tom, že žít 100% bezodpadově není možné. Na jednu stranu je to samozřejmě pravda, na stranu druhou je spokojení se s touto premisou nebezpečné. Může nás totiž dovést do momentu vlastního uspokojení, do stavu rezignace. Do bodu, kdy se přestaneme snažit o další omezení plýtvání a odpadu, ztratíme motivaci a ustrneme.

Zero is possible!

Hnutí ZW má v podstatě hodně blízko k japonskému systému řízení průmyslové výroby, jež se snaží uspořit náklady a omezit plýtvání při průmyslové výrobě. Používá k tomu celou řadu postupů a nástrojů, a veškeré své konání podporuje mantrou: „ Zero is possible.“ (v překladu: dosažení nuly je možné). Toto heslo dodává totiž všemu, co děláme, potřebnou motivaci a nutí nás posouvat se neustále dále. Hledat nové cesty, jak snížit spotřebu. A byť se každý učiněný krok počítá, opravdu není dobré se zastavit a přešlapovat na místě.

Bea Johnson - zero waste

Bea Johnson: Zero Waste Guru

Jednou z hlavních postav světové ZW komunity je Bea Johnson, americká bloggerka a aktivistka. Někdy bývá označována za zakladatelku celého hnutí. Je pravda, že v roce 2013 vydáním své knihy Domácnost bez odpadu spustila ZW lavinu, a také je pravda, že svými diskuzemi a přednáškami napříč kontinenty, stejně jako aktivitami na sociálních sítích, motivuje obrovské množství lidí ke změně stylu života.
Kořeny hnutí ale spočívají mnohem hlouběji v historii, namátkou můžeme zmínit třeba Ericha Fromma a jeho knihu Být nebo mít?

Zásada 5R (a česky 5Z)…

Bea Johnson proslavila tzv. zásadu 5R (česky 5Z). Ta shrnuje zásadních 5 kroky vedoucí k omezení spotřeby. Původně se mezi ekology hovořilo jen o 4R, Bea však v knize domácnost bez odpadu přidává ještě možnost kompostování, jakožto dalšího kroku využití odpadu. Tyto kroky jsou následující:

  1. REFUSE = zamítnout. Odpad vůbec nevytvářej, vyhni se zbytečnostem. Odmítej letáky ve schránce, zbytečné dárky v obchodě, nekupuj nesmysly.
  2. REDUCE = zredukovat. Omez množství předmětů denní spotřeby. Pokud potřebuješ něco jen jednou za čas, zvaž, jestli je nutné si věc koupit, zda není lepší alternativou využít věc prostřednictvím sdílení nebo pronájmu. Případně, zda nelze najít způsob, jak se bez věci obejít.
  3. REUSE = zužitkuj. Věci rovnou věci nevyhazuj. Pokud je to možné, používej je opakovaně. Jsou-li předměty a oblečení rozbité nebo poškozené, oprav je.
  4. RECYCLE = zrecykluj. Je jedno, jestli se jedná o recyklaci odpadu, vysloužilých spotřebičů nebo třeba o využití staré věci na vytvoření něčeho nového.
  5. ROT = zkompostuj. Nejlepší likvidace organického odpadu je kompostování. Do přírody se tak vrátí mnoho živin a organických látek, které by jinak přišly vniveč.

Pokud bychom měli v jedné větě shrnout filosofii života v duchu Zero Waste, použili bychom citát právě Bey Johnson: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.“ Protože nic nevystihuje filosofii bezodpadového života lépe. A nejde jen o redukci používaných plastů, jak se mnozí domnívají. Důležité je neplýtvat žádnou surovinou.

[mc4wp_form id=“32255″]

Kam dál?

[product_category category=“Vše pro bezobalové nakupování“ per_page=“3″ columns=“3″ orderby=”date” order=”asc”]

Posted on