Posted on

Mohou mít koberce nulový dopad na životní prostředí? Interface ano!

Udržitelné koberce? Firma Interface tomu věří

Cíl firmy Interface je jednoduchý: „zdolat horu Sustainability“! Zakladatel a tehdejší šéf Interface Ray Anderson se pro svůj cíl rozhodl v roce 1994, údajně poté, co si přečetl knihu Paula Hawkena “The Ecology of Commerce”. A o jakém cíli je řeč? Udržitelnost. Anderson se rozhodl, že jeho firma by měla mít „nulový dopad na životní prostředí“. Říkal tomu také „dobytí hory Sustainability“, což naznačuje, že to určitě nevnímal jako lehký úkol. Ale pustil se do toho! Jaké jsou výsledky?

Interface se od doby původního nápadu snaží vytrvale kráčet v čele vývoje k udržitelnému podnikání. Pro další šíření tohoto přístupu jej skvělé zejména to, že argumentem, který na podporu tohoto přístupu často vznáší, jsou hlavně obchodní výsledky firmy. Neboli: na ekologii nemusíte tratit!

Interface si vzalo na pomoc mezinárodní organizaci The Natural Stepjejímž cílem je urychlit celosvětový přechod k udržitelnosti. The Natural Step, která vychází zejména z vědecké práce Dr. Karla Henrika-Roberta, postuluje 4 systémové podmínky nutné, které je nutné dodržet, aby byla na planetě zachována kvalita živých systémů. Interface bylo první firmou v USA, která koncept The Natural Step přijala. A mimochodem – stále se jej drží.

4 principy udržitelnosti (podle The Natural Step)

V udržitelné verzi společnosti nemusí příroda čelit:

 1. systematickému zvyšování koncentrace látek vytěžených z pod povrchu Země;
 2. systematickému zvyšování koncentrace látek produkovaných společností;
 3. degradaci fyzických prostředků a zdrojů…
 4. a lidé v této společnosti nejsou předmětem podmínek, které systematicky snižují jejich budoucí schopnost uspokojovat své potřeby.

O konceptu The Natural Step si můžete přečíst více např. zde (v angličtině).

Jak Interface pojalo svou cestu k udržitelnosti

Změny výrobních procesů v Interface byly inspirovány zejména přírodou: obnovitelná energie, přizpůsobení formě funkci, recyklace všeho a nevytváření odpadu. V rámci toho si ve firmě stanovili konkrétní oblasti a měřitelné cíle:

7 dílčích cílů na cestě k udržitelnosti

 • Cíl 1 – Nevytvářet odpad: zabránit vzniku odpadu ve všech jeho formách napříč veškerými činnostmi firmy.
 • Cíl 2 – Škodlivé emise: odstranit ze všech, vozidel a zařízení toxické a škodlivé složky a splodiny.
 • Cíl 3 – Obnovitelné zdroje energie: pokrýt 100% spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.
 • Cíl 4 – Uzavřít smyčku: upravit výrobní procesy a produkty tak, aby bylo možné uzavřít technologickou smyčku využitím recyklovaných materiálů a materiálů na přírodní bází.
 • Cíl 5 – Šetrná přeprava: přepravovat zboží i lidi efektivně a šetrně, bez zbytečného odpadu a emisí.
 • Cíl 6 – Zvýšit povědomí o udržitelnosti: vytvořit kulturu, která využívá principy udržitelnosti ke zvýšení kvality života a životní úrovně všech dotčených – zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, zákazníků, investorů a komunit.
 • Cíl 7 – Změnit obchod: vytvořit nový obchodní model, který bude průkazným svědectvím o tom, že udržitelný byznys je správná volba i z obchodního hlediska.

Metriky udržitelnosti

Svůj dopad na životní prostředí sleduje (a reportuje) Interface s pomocí několika nových metrik:

 • Snižování produkce odpadu
 • Spotřeba energie: v megajoulech na čtvereční metr vyrobených koberců
 • Zapojení obnovitelných zdrojů energie: kolik procent energie spotřebované společností Interface pochází z obnovitelných zdrojů
 • Uhlíkové emise: kolik kg CO2 společnost vyprodukuje v přepočtu na metr čtvereční vyrobených koberců
 • Spotřeba vody: v litrech na metr čtvereční koberců
 • Využití recyklovaných a přírodních materiálů: v procentech z celkového množství vstupních materiálů

Díky dlouhodobému sledování těchto čísel má Interface značný přehled o svých výsledcích. Mezi svými úspěchy (po vyhodnocení roku 2016) uvádí například tato čísla:

 • Uhlíková stopa – Uhlíková stopa koberců Interface klesla od roku 2008 v průměru o 35%
 • Energie – Energetická účinnost výrobních zařízení firmy se od roku 1996 zlepšila o 43%
 • Obnovitelné zdroje energie – 87% energie spotřebované při výrobě koberců Interface pochází z obnovitelných zdrojů
 • Emise skleníkových plynů – Intenzita emisí skleníkových plynů na výrobních místech firmy klesla od roku 1996 údajně již o 95%
 • Vstupní materiály – 58% všech materiálních vstupů využívaných pro výrobů koberců pochází jsou recyklované či  přírodní materiály
 • Voda – Spotřeba vody ve výrobě se od roku 1996 snížila o 86%

Jednotlivé agendy

Obnovitelné zdroje energie

Firma Interface se zavázala pokrýt 100% spotřeby energie ve svých výrobních zařízeních z obnovitelných zdrojů. Již dnes tohoto cíle dosáhla – částečně však nikoli instalací vlastních zdrojů, nýbrž nákupem zelené energie od různých dodavatelů. Má ale i vlastní zařízení. Kromě toho, že firma nainstalovala určité množství fotovoltaických panelů (ty ale tvoří méně než 1% spotřeby), využívá hlavně bioplyn a plyn zachycovaný na skládkách odpadu.

Dalším významným počinem v této oblasti bylo i snížení energetické náročnosti budov a výrobních procesů.

Ochrana klimatu

S obnovitelnými zdroji energie úzce souvisí další pilíř environmentální agendy Interface, kterým je ochrana klimatu a snižování množství emitovaných skleníkových plynů.

Firma se zaměřila zejména na:

 • účinnost jednotlivých procesů,
 • energetickou účinnost provozu (výměna žárovek či nehospodárných zařízení),
 • výměnu zdrojů energie (paliva)
 • a na přímé využití obnovitelné energie a tržní nástroje pro obnovitelnou energii a obchodování s ní.

Budovy a zařízení

Několik budov firmy (zejména kanceláře a showroomy) má certifikaci LEED pro zelené budovy. Všechny továrny Interface byly certifikovány pro normu ISO 14001 (environmentální management).

Přeprava

Interface nakupuje uhlíkové kompenzace za emise firemních automobilů i za obchodní cesty letadlem podniknuté zaměstnanci. Zaměstnance se také snaží motivovat k ekologičtějším alternativám v dojíždění do práce – ke sdílení automobilů, k využívání hromadné dopravy či k volbě nízkoemisních firemních aut. I emise z dojíždění zaměstnanců se pak firma snaží kompenzovat (např. výsadbou stromů).

O efektivitu se snaží rovněž v přepravě zboží – například snahou vyhýbat se doručení do druhého dne či využíváním železniční přepravy.

Odpady

Interface si stanovilo poměrně agresivní cíle i ve svém zacházení s odpady – a směřuje k zero waste.

Inspirovalo vás to? Pokud ano, jsme tomu rádi. A jak je na tom s udržitelností vaše firma?

Posted on