Posted on

Jak nakupovat eko? Pomohou certifikace a eko značky

Poznat environmentálně zodpovědnou firmu není úplně jednoduché. Jednotlivé ekologicky šetrné produkty nám sice pomohou rozeznat různé ekoznačky, udržitelná firma by však měla zajít mnohem dál. Jde o komplexní ideál, který v sobě snoubí mnoho rovin a vyžaduje řadu dílčích procesních změn.

Činnost udržitelné firmy by měla mít nulový dopad na životní prostředí v mnoha směrech:

 • z hlediska emisí skleníkových plynů;
 • z výroby/výrobků by neměly do životního prostředí unikat toxické látky;
 • firma by neměla produkovat odpad, který by nebylo možné recyklovat – v tomto směru jsou ideálem zejména koncepty zero-waste, cirkulární ekonomiky, recyklace, inteligentního designu výrobků;
 • její činnost by neměla ohrožovat biodiverzitu;
 • výše zmíněné požadavky se pak v ideálním případě vztahují rovněž na subdodavatele, s nimiž firma spolupracuje;

Udržitelnost firmy je proto nutné posuzovat z mnoha různých a dílčích hledisek. Některých údajů se přitom dopátráme těžko. Některé – například emise skleníkových plynů – lze naopak dohledat snadno (v případě, že firma tyto údaje poskytuje). S celkovým hodnocením přístupu dané firmy mohou pomoci zejména následující standardy, reporty a nástroje:

Mezinárodní certifikace, reporty a nástroje

 • ISO 14001 – Normy týkající se environmentálního managementu. Jsou určené výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Norma se týká stanovení environmentální politiky firmy, sledování dopadů firmy na životní prostředí, plnění zákonných požadavků a přijímání preventivních opatření.
 • ISO 26000 – Mezinárodní norma pro implementaci CSR ve firmě – jak začít, jak si určit priority a jak postupovat.
 • ISO 20400 – Udržitelné zadávání zakázek – implementace a kontrola (audity).
 • B-corporation – Mezinárodní certifikace vydávaná neziskovou organizací B Lab. Označuje transparentní sociálně a environmentálně zodpovědné firmy.
 • GRI (Global Reporting Initiative) – Jeden z nejznámějších nástrojů pro environmentální (ale i sociání) reporting korporátní zodpovědnosti.
 • Life Cycle Assessment (LCA) – Posouzení celého životního cyklu výrobku a jeho dopadů na životní prostředí – jde o užitečný nástroj zejména v souvislosti s přechodem na cirkulární ekonomiku. K posuzování životního cyklu se vztahuje část norem 14000, konkrétně ISO 14040 a 14044. Dobrým nástrojem pro posouzení LCA výrobku může být například zdarma poskytovaný software openLCA.
 • ESG Standardy – Tento koncept se uplatňuje zejména ve světě investic.

Zelená architektura – certifikace budov (výrobních míst či kanceláří dané firmy)

 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikace – Nejrozšířenější certifikace zelených a ekologicky šetrných budov na světě, která má několik stupňů. Myslí-li to firma s udržitelností skutečně vážně, poznáte to časem také na budovách, ve kterých sídlí či vyrábí své produkty. Certifikáty LEED zde určitě pomohou!
 • BREEAM – Obdoba certifikace LEED, tentokrát však z Velké Británie.
 • BCA Green Mark – Zelená certifikace organizace Building and Construction Authority

Ekoznačky

Spotřebitelé se mohou do určité míry orientovat také podle poměrně známých ekoznaček označujících jednotlivé výrobky.

Eko značka - ekologicky šetrný výrobek Oficiální EKO značka využívaná v České republice.

Má dvě verze – ekologicky šetrný výrobek a ekologicky šetrná služba.

Ekoznačka Evropské unie EKO – oficiální ekoznačka Evropské unie.

Více info zde

Ekoznačka cirkulárního přpístupu Cradle to cradle certified – certifikace produktu vyrobeného v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Uděluje ji Cradle to Cradle Products Innovation Institute, nezisková organizace založená autory knihy Cradle to Cradle a The Upcycle W. McDonoughem Dr. M. Braungartem.

Fair Trade - značka Fair Trade – prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit.

Zastřešující organizací pro udělování značky Fair Trade je FLO.

BIO – tzv. „biozebra“, česká certifikace produktů z ekologického zemědělství.
Značka EU pro produkty ekologického zemědělství BIO – evropská verze české biozebry, certifikace produktů z ekologického zemědělství používaná v EU.
Značka dřeva z udržitelně obhospodařovávaných lesů FSC – (Forest Stewardship Council)

Takto certifikované dřevo (a výrobky ze dřeva, např. papír) pochází z lesů obhospodařovávaných udržitelným způsobem

Negativní reporting – greenwashing

V souvislosti s poptávkou po zelených produktech se některé firmy uchylují k tzv. greenwashingu – propagují jako ekologické výrobky či služby, které ale zdaleka tak ekologické nejsou. Greenwashing mapuje například server Greenwashing index.

[mc4wp_form id=“32255″]

Posted on