Posted on

Extinction Rebellion: naděje ve světě klimatické krize?

Extinction Rebellion

Zřejmě už jste si jich všimli – připoutaní k Úřadu vlády, blokující vstup na Ministerstvo životního prostředí nebo třeba stojící s oprátkou na krku na tajících kostkách ledu na brněnském Náměstí Svobody. Hnutí s lehce depresivním a zároveň nadějně odbojným názvem Extinction Rebellion už pevně zakotvilo i v Česku. Chtějí zachránit klima a jdou na to nekompromisně, někdy i děsivě, ale nabízejí naději! Kdo jsou, co chtějí a mají jejich aktivity smysl?

Extinction Rebellion je hnutí s velice úzce profilovaným zájem –  chce donutit vlády v jednotlivých zemích a lidi u moci, aby reagovali na klimatiackou krizi dostatečně, tj. v souladu s vědeckým doporučením dramaticky snížit emise skleníkových plynů během následujících několika let (do roku 2030) a udržet oteplení planety skutečně pod kritickou hranici 1,5 °C, jak doporučují vědci.

Extinction Rebellion

Klima v hluboké krizi a odpovídající akce nikde

Progresivnější politici přinejmenším v Evropské unii už se sice začínají vyjadřovat ve prospěch uhlíkové neutrality v roce 2050, podle XR (a podle vědců) jsou ale takové závazky nedostatečné, nebezpečnou situaci nevyřeší a je na místě konat mnohem rychleji a intenzivněji. Z daného limitu 1°C se totiž o 1,1°C už oteplilo a další půl stupeň je na cestě díky již probíhajícím procesům. Světové emise se přitom nesnižují, jejich množství naopak stále roste. Velkým strašákem a neznámou v celém procesu jsou navíc další zpětnovazebné mechanismy, které se budou při vzrůstající teplotě Země spouštět a budou celý proces dále urychlovat, např. častější požáry lesů či Amazonského pralesa (z nichž se bude uvolňovat do ovzduší další COa navíc bude snižována kapacita pro jeho zpětné zachytávání) či tající permafrost, ze kterého se při pokračujícím oteplování začne uvolňovat velké množství dalšího skleníkového plynu, methanu. Metan je mimochodem asi 20x účinnějším skleníkovým plynem než CO2.

Politická reakce na klimatickou krizi je naprosto nedostatečná i v ČR

Uhlíková neutralita, kterou v poslední době některé země vyhlašují pro rok 2050, k bezpečné stabilizaci naší budoucnosti nestačí. Je třeba konat mnohem rychleji. Nemluvě o tom, že třeba český premiér Andrej Babiš ještě letos v červnu řekl, že ho situace v roce 2050 vůbec nezajímá a v souladu s tímto postojem také významně přispěl ke zhacení klimatického závazku tohoto celé Evropské unie.

Situace, ve které se nacházíme, je velice vážná, a řešení, která nám politici nabízejí, jsou nedostatečná. Tyto stále nedostatečné politické proklamace jsou navíc často zrazovány i činy, které jdou zcela proti těmto, byť nedostatečným, závazkům – v České republice to bylo například nedávné prodloužení limitů těžby uhlí na lomu Bílina až do roku 2035 či nechopnost zavírat uhelné elektrárny. Ty se namísto postupného uzavírání prodávají miliardářům, kteří v zájmu návratnosti své investice spalování uhlí ještě akcelerují. Příkladem mohou být například Tykačovy Chvaletice (které v jeho rukou zvýšily za poslední dva roky znečištění o 43%) či aktuálně diskutované Počerady, které – pokud stát do konce roku nezasáhne – spadnou místo postupného odstavení do rukou témuž miliardáři. Počerady přitom už teď pordukují stejné množství emisí jako všechna nákladní auta v České republice. Naše vláda se přitom holedbá tím, že plníme klimatické cíle vytyčené Pařížskou dohodou, ta ale pro naši zemi stanovila startovací čarou rok 1990, kdy jsme byli díky zastaralým provozům a náročnému průmyslu extrémně špinavou zemí. Většina českých emisí z té doby tak zmizela jenom díky transformaci v 90. letech. Náš emisní průměr je přitom stále 2x větší, než je průměr Evropské unie. Na práci toho máme tedy stále dost!

Čeho se Extinction Rebellion snaží dosáhnout?

Extinction Rebellion má velice konkrétní cíl, který je shrnut ve třech zcela konkrétních požadavcích. Citujme z jejich webu:

  1. Říkejte nám pravdu. Žádáme, aby vláda řekla pravdivě, jak vážná je naše situace, aby změnila všechnu legislativu, která není v souladu s touto situací a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny včetně toho co jednotlivci, komunity a firmy mají dělat.
  2. Okamžitě začněte jednat. Dobré úmysly a doporučení nezachrání polární ledový příkrov. Vláda musí neprodleně nařídit právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a podniknout další kroky k odstranění nadbytečného nárůstu skleníkových plynů v atmosféře.
    Vláda nechť spolupracuje na mezinárodní úrovni, tak aby globální ekonomika nevyužívala více než polovinu zdrojů, které se ročně udržitelně obnovují.
    Tyto požadavky vyžadují iniciativu a mobilizaci všech sil, jež je svým rozsahem podobná opatřením v době válečného stavu. A proto:
  3. Potřebujeme nadstranickou politiku. Nemáme plnou důvěru, že vláda podnikne odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné k dosažení našich požadavků, rovněž nemáme v úmyslu dávat více moci našim politikům. Místo toho žádáme vytvoření Shromáždění občanů (Citizens‘ Assembly), které by dohlíželo na požadované změny, abychom v současné nouzové situaci vytvořily účelný demokratický nástroj.

Cíl je v podstatě jasný – jednat v souladu s doporučeními vědců na zachování bezpečného světa a jednat dostatečně směle a rychle (prostředky a technologie k dispozici jsou, XR o nich nemluví, žádná konkrétní opatření samo nedoporučuje a odvolává se namísto toho např. na řešení navržená zprávou IPCC).

Shromáždění občanů, které hnutí požaduje, působí jako poměrně nezvyklý požadavek, ale má značné opodstatnění. Prosazování významných změn může být náročné a nepopulární, zejména v zemi, kde je stále ještě v módě klimaskepse a kde vám politické body přinesou spíše vtípky typu „klimakterická krize“ (Kubera) či urážení klimatických aktivistek slovy „puberťačka s několika psychiatrickými diagnózami“ (Václav Klaus mladší). Shromáždění lidu má být orgán sestavený z obyčejných lidí, kteří by měli možnost nějakou dobu studovat celou situaci, aby následně rozhodli o tom, jaká řešení bychom měli jako stát přijmout. Jednotlivé politické strany by se tak mohly osvobodit od strachu z nepochopení voličů a z propadu preferencí. Zodpovědnost by v tomto případě byla ponechána přímo lidu.

Co přesně Extinction Rebellion dělá a co ještě plánuje?

Cestou, jak tyto požadavky prosadit, je pro XR občanská neposlušnost. Sebemasovější demonstrace (jak jsme viděli nedávno na Letné) výsledky nepřinášejí, je třeba vrhnout se do toho po hlavě. Vzorem pro odnože XR všude na světě byly loňské a letošní akce tohoto hnutí v Londýně. Tam se aktivisté rozhodli zablokovat na několik dnů dopravu na jednom z mostů v centru Londýna. Byli přitom odhodláni nechat se i zatknout a stovky lidí také skutečně zatčeny byly. Britskou vládu to ale skutečně donutilo jednat. Vyhlásila klimatickou nouzi a v současné době jedná tamější odnož XR o vytvoření Shromáždění občanů.

Z historického hlediska je pak pro XR vzorem například boj za práva afroameričanů v USA, boj za volební právo žen či Gándhí a jeho nenásilný odpor proti britské nadvládě v Indii.

Extinction Rebellion se tak soustředí hlavně na dvě činnosti:

Snaží se informovat širokou veřejnost o situaci a předávat jí přehlednou formou poslední fakta o klimatické krizi. Zároveň  se snaží popsat svou představu o řešení, o tom, co je třeba dělat a vysvětlit, proč právě tohle je žádoucí cesta. Hlavním komunikačním kanálem jsou v tomto směru přednášky Míříme k vyhynutí a co s tím můžeme dělat.

Kromě toho hnutí připravuje různé přímé akce, jejichž cílem je konfrontovat vládu a politiky v zodpovědných funkcích a vytvářet na ně tlak, otevírat touto cestou diskusi a hnát zodpovědné k zodpovědnosti. Menších akcí se po celé republice objevuje poslední dobou více, hlavní akcí letošního roku pak má celosvětový velký protest tohoto hnutí, který se bude konat i v České republice, a proběhne 12. října.

Podpora hnutí neustále roste a řada nových skupin vzniká v řadě měst po České republice. V době, kdy začíná jít do tuhého a veřejná diskuse je stále o dva kroky za vyspělým světem, dává toto hnutí českému klimatickému aktivismu nový impuls, který by mohl přinést nové výsledky. Držme jim palce. Nebo se klidně rovnou zapojme.

Navštívit nebo rovnou někde uspořádat přednášku Míříme k vyhynutí (a co s tím můžeme dělat) je ideálním prvním krokem….

Více o XR najdete na webu české odnože tohoto hnutí.

 

Posted on