Posted on

České sucho! Kdo za něj může a jak vodu v krajině zadržet?

Suchá půda

Sucho nás trápí každým rokem více a více. S tímto problémem jsou spojené i ohrožující záplavy. Proto je nutné začít tento problém konečně řešit.

Období devastujícího sucha není v Čechách rozhodně neznámým pojmem. Zmínek o něm se můžeme dopátrat i ve starých kronikách. Například i Kosmas přináší ve své kronice z dvanáctého století důkazy o velkém suchu, které trápilo zejména chudý lid, který byl existenčně závislý na zemědělství. Tehdy se to ale připisovalo vyšší moci. V současné době víme, že za stále se zhoršující stav jsme zodpovědní především my svým způsobem života a hospodařením.

 • Problematikou sucha se hlouběji začalo lidstvo zabývat v první polovině dvacátého století, kdy se hovořilo o dvou faktorech.
 • Jedním byl nezaviněný, který způsobovaly meteorologické vlivy.
 • Druhé byly zaviněné, tedy uměle vyvolané.

Za zaviněné vlivy byly považovány technické zásahy, které porušovaly soulad biologických faktorů v přírodě. Dnes víme, že je tato problematika mnohem složitější a její řešení bude tedy vyžadovat více času i možností nápravy.

Neblahý vliv teplotních rekordů

Jedním z vlivů, které mají dopad na nedostatek vody, je stále se prodlužující období tropických dnů. Každým rokem dochází k přepisování teplotních rekordů.

 • Letních dnů je třikrát více než tomu bývalo v minulosti.
 • Tím pádem doba trvání slunečního svitu trvá mnohem delší dobu a v souvislosti s tím klesá oblačnost.

Negativní situace není ale pouze v letním období, ale po celý rok. Každý z nás zaznamenal výrazněji teplejší zimy s menším množstvím sněhových srážek. V zimě začínají být častější srážky ve formě deště místo potřebného sněhu. Ten je pro krajinu v zimním období mnohem přínosnější a dokáže dodat vláhu do podzemních vod efektivněji nežli déšť.

 • Zásoby zimní vláhy jsou tedy minimální a začátek vegetační sezóny je pro přírodu v ohrožení.
 • Díky tomu se snižuje i množství vegetace, která by mohla napomoci vodu v krajině zadržet.
 • Všechno tedy souvisí se vším a je nutné tento kruh narušit, aby se opět obnovil přirozený koloběh.

Prší a přesto je sucho?

Otázka sucha ale není pouze naším problémem. Jedná se o celoplanetární riziko ohrožující vše na Zemi. Mnohdy si tento problém ani nepřipouštíme, protože ho v běžných dnech nezaznamenáváme. Voda z vodovodního kohoutku stále teče, občas prší docela dlouhou dobu a intenzivně. Jak je tedy možné, že je i po dešti země stále suchá? Nejvíce znatelné je to zejména v lesních porostech. Dalším problémem, který je se suchem paradoxně spojen, jsou stále častější záplavy. Řeky a jiné vodní toky nedokáží tak velké množství vody naráz přijmout a problém je na světě. Okolní půda totiž neabsorbuje téměř žádnou vodu díky technologiemi udusané půdě. Voda tedy po povrchu jen proteče.

 • Podle statistik máme na planetě celých 10 % vybetonovaných a vyasfaltovaných míst.

Další problém souvisí se špatným stavem ovzduší. Z lesů totiž mizí některé druhy mechů a lišejníků, které dokáží zadržet velké množství vody. Na nedostatku zásob spodních vod mohou být zodpovědné i velké půdní plochy, které nejsou přerušované vhodnými krajinnými prvky.

 • Vlivem rozšiřování orných míst zmizely z krajiny i drobné přírodní rybníky, které dokázaly vodu zadržet.
 • Pomocným řešením z tohoto úhlu pohledu by se tak mohlo stát znovuobnovení velkého množství malých vodních ploch.
 • Svůj význam měly kupříkladu i škarpy u silnic.

Kde tedy začít?

Prvním impulzem mohou být plány rozvoje. Na místech, kde se voda přirozeně udržuje, by neměla být plánována žádná výstavba. Dalším krokem, který mohou obce udělat, je i zabránění odvodňování mokřadů, které v parných dnech zadrženou vodu odpařují a v obdobích povodní ji opět přijmou. K obnově zásob spodních vod my mohla přispět výsadba ovocných stromů. Je prokázáno, že dřeviny dokáží ve svém okolí zadržet velké množství vody.

 • Je ale nutné, abychom se na této obnově podíleli všichni a nespoléhali na to, že to za nás někdo udělá.
Posted on