Posted on

10 milionů stromů pro Česko: jak se zapojit?

10 milionů stromů pro Česko

Když se řekne ekologie, pravděpodobně se vám vybaví nepříznivé prognózy odborníků o budoucnosti na naší planetu: rostoucí sucho a ztráta povrchových i podzemních vod, půdní eroze, přehřívání měst, znečištěné ovzduší… Vše, co v Česku dobře známe. Nadace Partnerství spolu s Ministerstvem životního prostředí a s třemi desítkami organizací, firem a institucí ale řekli 2. dubna dost. Ambiciózní plán výsadby 10 milionů stromů má zachránit ČR před ekologickou katastrofou. Start je naplánován letos na podzim, kdy je nejvhodnější doba pro sázení.

Česko přitom není první místem, kde byl podobný projekt realizován. Zázračné účinky stromů využilo už 245 metropolí po celém světě. Jednou z nich je například New York, kde v rámci projektu MillionTreesNYC byl během deseti let (2007-2015) vysázen jeden milion stromů.

Kdo se může zapojit?

Každý jednotlivec i firma, a navíc zcela jednoduše. Na webu iniciativy si od podzimu budete moci zaregistrovat svou vlastní výsadbu pomocí pár kliknutí. Jako bonus získáte i užitečné tipy, jak se o stromy starat a kde hledat peněžní prostředky pro jejich nákup.

Nadace se snaží o propojení a podporu aktivních lidí a organizací, které výsadbu stromů provádějí nebo ji financují: města, veřejný i firemní sektor, spolky, vlastníky půdy atd.

10 milionů stromů pro Česko

Projekt už nyní může počítat s financováním ze strany Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a řady soukromých a firemních dárců. Zájemci o grant na výsadbu se mohou obrátit například na Nadaci Partnerství.

Pokud by se do výsadby zapojilo celé Česko, každý občan by musel vysadit pouze jeden strom!

Zapojte se: přečtěte si podobnosti na stránkách MŽP anebo přímo na oficiálním webu této iniciativy – Sázíme budoucnost.

Kde se bude sázet?

Projekt počítá s výsadbou stromů ve volné krajině i ve městech.

Výsadba stromů v osídlených oblastech má řadu výhod:

 1. Mohou představovat zdroj potravy, například ovoce, ořechy či listy jak pro okamžitou spotřebu, tak pro krmiva.
 2. Jejich dřevo lze využít pro vaření a topení.
 3. Jsou důležité pro zvyšování biodiverzity měst, jelikož poskytují vhodné prostředí, potravu a ochranu pro různé druhy zvířat a rostlin.
 4. Výrazně zlepšují kvalitu ovzduší, především ve městech s vysokou mírou znečištění.
 5. Ochlazují město o 2 až 8 °C. Posle statistik v parných dnech každý stupeň navíc zvyšuje úmrtnost obyvatel až o 3 %! Díky ochlazení mohou budovy méně využívat klimatizaci o 0,9 až 4,8 %. Tím zpomalují průběh globálního oteplování.
 6. Absorbují znečišťující látky typické pro města (např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku, ozon, ozón, kouř, prach…).
 7. Zlepšují psychickou i fyzickou kondici lidem, kteří žijí v jejich blízkosti. Například snižují stres a vysoký krevní tlak.
 8. Snižují emise uhlíku tím, že šetří energii. Pokud jsou umístěny  kolem budov, mohou snížit spotřebu klimatizace až o 30 % a náklady za vytápění v zimě o 20 až 50 %.
 9. Mohou zvýšit hodnotu nemovitosti až o 20 % a přilákat turisty i investory.
 10. Pomáhají snižovat emise uhlíku tím, že pomáhají šetřit energií. Například správné umístění stromů kolem budov může snížit potřebu klimatizace o 30% a snížit účty za topení v zimě o 20 až 50%.

Proč zrovna stromy?

Podle ředitele Nadace Partnerství je strom tím nejúčinnějším nástrojem pro přípravu krajiny na klimatické změny, kterými planeta v současné době prochází.

Deset milionů stromů dokáže…

 • Ochladit zhruba 200 km2 až o 3 °C.
 • Vykonat denně stejné množství práce jako 40 milionů klimatizačních jednotek.
 • Vypařit denně 19 miliard hl vody.
 • Zadržet denně přes 551 miliard hl vody.
 • Absorbovat denně až 547 miliard kg oxidu uhličitého.
 • Vytvořit denní zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí.

V současnosti lesy v ČR pokrývají 34 % území. Během dalších let díky iniciativě můžeme očekávat vyšší procento.

Přispějte svou troškou do mlýna!

Tak co? Přidáte se do možná největší ekologické výzvy v dějinách lidstva?

 • Máte zahrádku nebo pozemek? Vysaďte strom.
 • Nemáte zahrádku, ale máte čas? Pomozte někde s výsadbou jako dobrovolník.
 • Máte starost(k)u, která/který naslouchá? Zkuste iniciovat výsadbu nové stromové aleje na vhodném místě ve vaší obci.
 • Pokud nemáte ani čas, ani pozemek, řada projektů (často neziskových) určitě ocení i finanční podporu.
 • Ať už se do tohoto projektu zapojíte jakkoli, nezapomeňte nakonec vámi vysazené stromy nahlásit na webu iniciativy.

[product_category category=“Kompostéry“ per_page=“3″ columns=“3″ orderby=”date” order=”asc”]

Posted on